Disclaimer

Algemeen
Sale United B.V. handelend onder de naam Groupactie (Kamer van Koophandel 65525302), hierna te noemen Sales United B.V., verleent u hierbij toegang tot www.groupactie.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Sale United B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Sale United B.V. spant zich in om de inhoud van www.groupactie.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks onze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.groupactie.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Groupactie.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendommen betreffende deze materialen liggen bij Sale United B.V. en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sale United B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Laatst gewijzigd, Maart 2016